Forespørsel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Kompetanseområder

Vi er godkjent av sertifiseringsorganet ASAS som virksomhet type S1, med rett til å utføre periodisk kontroll og til å sertifisere arbeidsutstyret når det foreligger attest på at dette er konstruert etter anerkjente normer.

Sertifikat Sakkyndig kontroll

Dette gjelder for følgende kompetanseområder:

G1 – Mobilkraner
G2 – Tårnkraner
G3 – Portal-, Sving og Container-kraner
G4 – Bro/traverskraner, inkludert motoriserte svingkraner
       og shuttleliftkraner
G7 – Vinsjer/spill/taljer, manuelle lett-, søylesving-
        og veggsving-kraner
G8 – Kjøretøymonterte kraner
G10 – Manuelt drevne taljer
G20 – Fastmonterte hydrauliske kraner
RX – Alle typer løfteredskaper
PX – Alle typer personløftere
HX – Alle typer hengestillas
TX – Alle typer løfte og stablevonger for gods
MX – Alle typer masseforflytningsmaskiner
SX – Alle typer scenerigger
KX – Alle typer klatrestillas for høyder over 3 meter
BHX – Byggeplassheiser, alle typer
TBX – Alle typer trallebaner
  

Leverandør-godkjenninger