Forespørsel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


G4 traverskran

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

40 timer teoriundervisning inklusive modul 1.1 og 2.3, samt 8 timers praktisk bruk.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

Kurset gjennomføres i sin helhet av Zafe AS og kompetansebevis utstedes av dem.


OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1 og modul 2.3.

Modul 1.1 og modul 2.3 gjennomføres i første del av kurset.


FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt 8 timer praktisk bruk kan en velge å gjennomføre 32 timer bedriftsintern praksisopplæring eller 16 timer praksisopplæring hos Zafe AS.


LÆREMATERIELL:

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk.

Til kurskalender


Pris 7750,-

Prisen gjelder teorikurs, modul 3 og nødvendig materiell.

Gjennomføres praksis med fadder internt i bedriften, så koster fadderavtale kr 600,-.

Gjennomføres praktisk prøve ute hos kunde, vil reiseutgifter komme i tillegg.   

Praktisk prøve gjennomført hos vår samarbeidspartner Zafe AS er inkludert i kurspris.

Bevis a kr 300,- eks mva kommer i tillegg og blir fakturert ved utstedelse.

 

Kort om kurset 
40 timer teori
Teoretisk prøve
Klasse G4 og G11


For påmelding, bruk kurskalender eller send en epost:
kurs@zafe.no