Forespørsel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


G8 Lastebilkran

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

44 timer teoriundervisning inklusive modul 1.1 og 2.3, samt 8 timers praktisk bruk.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

Kurset gjennomføres i sin helhet av Zafe AS og kompetansebevis utstedes av dem.


OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1 og 2.3.

Modul 1.1 og 2.3 gjennomføres i første del av kurset.


FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi lastebilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for lastebilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt 8 timer praktisk bruk kan en velge å gjennomføre 40 timer bedriftsintern praksisopplæring eller 24 timer praksisopplæring hos Zafe AS.


LÆREMATERIELL:

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk.

Til kurskalender


Pris 7900,-

Prisen gjelder teorikurs, modul 3 og nødvendig materiell.

Gjennomføres praksis med fadder internt i bedriften, så koster fadderavtale kr 600,-.

Gjennomføres praktisk prøve ute hos kunde, vil reiseutgifter komme i tillegg. 

Praktisk prøve gjennomført hos Zafe AS er inkludert i kurspris.

Bevis a kr 300,- eks mva. kommer i tillegg og blir fakturert ved utstedelse.

 

Kort om kurset 
44 timer teori
Teoretisk prøve
Klasse G8 og G11


For påmelding, bruk kurskalender eller send en epost:
kurs@zafe.no