Forespørsel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Masseforflyttingsmaskin

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

32 timer teoriundervisning inklusive modul 1.1, samt 8 timer praktisk bruk.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

Kurset gjennomføres i sin helhet av Zafe AS og kompetansebevis utstedes av dem.


OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1.

Modul 1.1 gjennomføres i første del av kurset.


FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Hensikten med opplæringen er å gi førere av masseforflyttingsmaskiner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for masseforflyttingsmaskiners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt 8 timer praktisk bruk kan en velge å gjennomføre 32 timer bedriftsintern praksisopplæring eller 32 timer praksisopplæring hos Zafe AS.


LÆREMATERIELL:

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Til kurskalender


Pris 6500,-

Prisen gjelder teorikurs, modul 3 og nødvendig materiell.

Gjennomføres praksis med fadder internt i bedriften, så koster fadderavtale kr 600,-.

Gjennomføres praktisk prøve ute hos kunde, så vil reiseutgifter komme i tillegg. 

Praktisk prøve klasse M2, M4 og M6 gjennomført hos Zafe AS er inkludert i kurspris når våre maskiner er tilgjengelige på vårt praksisområde.

Bevis a kr 300,- eks mva kommer i tillegg og blir fakturert ved utstedelse.

 

Kort om kurset 
32 timer teori
Teoretisk prøve
Klasse M1
Klasse M2
Klasse M3
Klasse M4
Klasse M5
Klasse M6


For påmelding, bruk kurskalender eller send en epost:
kurs@zafe.no