Forespørsel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Personløfter

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

10 timer undervisning

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

Kurset gjennomføres i sin helhet av Zafe AS og kompetansebevis utstedes av dem.


FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi brukere en god grunnopplæring, teoretisk og praktisk, i sikker bruk av personløfter.

Opplæringen skal gi brukere god innsikt i prinsippene i personløfterens konstruksjon, nødprosedyrer, virkemåter, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med oppstilling og bruk unngås.

Teoridelen av kurset dekker klasse A, klasse B og klasse C.


LÆREMATERIELL:

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Fagforfatter er ansatt i Zafe AS. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk, engelsk og polsk.


UTSTYR:

Til den praktiske delen av kurset har vi tilgjengelig personløfter klasse A og klasse B.

Til kurskalender


Pris 1950,-

Prisen gjelder teorikurs, praktisk gjennomgang og nødvendig materiell.

Gjennomføres praktisk prøve ute hos kunde, vil reiseutgifter komme i tillegg. 

Bevis a kr 300,- eks mva kommer i tillegg og blir fakturert ved utstedelse.

 

Kort om kurset 
10 timer undervisning
Teoretisk prøve
Klasse A
Klasse B
Klasse C


For påmelding, bruk kurskalender eller send en epost:
kurs@zafe.no