Forespørsel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Teleskoptruck

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

6,5 timer teoriundervisning.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

Kurset gjennomføres i sin helhet av Zafe AS og kompetansebevis utstedes av dem.


OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner, eller modul 2.2 Truck, eller modul 2.8 LastebilkranFORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi førere av teleskoptruck en teoretisk grunnopplæring i bruken av teleskoptruck slik at ulykker kan unngåes.

Opplæringen skal gi kandidaten en god innsikt i oppbygging, faremomenter og bruk av teleskoptrucker.

Opplæringen gis som tilleggsopplæring til truck, masseforflytningsmaskin eller lastebilkran.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve og har bakgrunn i sertifiser sikkerhetsopplæring på truck eller masseforflytningsmaskin kan en velge å gjennomføre 8 timer bedriftsintern praksisopplæring pr klasse eller 4 timer praksisopplæring pr klasse hos Zafe AS.

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve og har bakgrunn i sertifiser sikkerhetsopplæring på lastebilkran kan en velge å gjennomføre 16 timer bedriftsintern praksisopplæring pr klasse eller 8 timer praksisopplæring pr klasse hos Zafe AS.LÆREMATERIELL:

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk.

Til kurskalender


Pris 3000,-

Prisen gjelder teorikurs og nødvendig materiell.

Gjennomføres praksis med fadder internt i bedriften, så koster fadderavtale kr 600,-.

Gjennomføres praktisk prøve ute hos kunde, vil reiseutgifter komme i tillegg.

Bevis a kr 300,- eks mva kommer i tillegg og blir fakturert ved utstedelse.

 

Kort om kurset 
6,5 timer teori
Teoretisk prøve
Klasse C1
Klasse C2


For påmelding, bruk kurskalender eller send en epost:
kurs@zafe.no