Forespørsel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Praksis G4 traverskran

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

16 timer praksisopplæring.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

Kurset gjennomføres i sin helhet av Zafe AS og kompetansebevis utstedes av dem.


OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført teorikurs G4 traverskran.


FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi traverskranførere allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av traverskraner, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Opplæringen skal gi fører så gode kjøreferdigheter at vedkommende selvstendig på en sikker måte skal kunne gjennomføre løfteoppdrag.

Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve.


U
TSTYR:

4 stk radiostyrte traverskraner med tilhørende løfteredskap.

Til kurskalender


Pris 5000,-

Pris er for praksisopplæring klasse G4.

Gjennomføres praktisk prøve ute hos kunde, vil reiseutgifter komme i tillegg. 

Bevis a kr 300,- eks mva blir fakturert ved utstedelse.

 

Kort om kurset 
16 timer praksis
Praktisk prøve
Klasse G4 og G11


For påmelding, bruk kurskalender eller send en epost:
kurs@zafe.no