Forespørsel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praksis G4 traverskran

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

16 timer praksisopplæring.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.


OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført teorikurs G4 traverskran.


FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi traverskranførere allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av traverskraner, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Opplæringen skal gi fører så gode kjøreferdigheter at vedkommende selvstendig på en sikker måte skal kunne gjennomføre løfteoppdrag.

Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve.


U
TSTYR:

4 stk radiostyrte traverskraner med tilhørende løfteredskap.


Pris 5000,-

Pris er for praksisopplæring klasse G4.

Bevis a kr 300,- eks mva blir fakturert ved utstedelse.

Kort om kurset 
16 timer praksis
Praktisk prøve
Klasse G4 og G11


For påmelding, send oss en epost:
kurs@industrikran.no