Forespørsel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Stortruckførerkurs

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

8 timer teoriundervisning.

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutt undervisning.

Kurset gjennomføres i sin helhet av Zafe AS og kompetansebevis utstedes av dem.


OPPTAKSVILKÅR:

Kandidaten må dokumentere å inneha truckførerbevis.

– For klasse T6, må vedkommende ha kompetansebevis klasse T5.

– For klasse T8, må vedkommende ha kompetansebevis klasse T4.


FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Formålet med opplæringen er å gi stortruckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av stortrucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med stortruckkjøring unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for stortruckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve kan en velge å gjennomføre 20 timer bedriftsintern praksisopplæring pr. klasse eller 16 timer praksisopplæring pr. klasse hos Zafe AS.


LÆREMATERIELL:

Vi bruker læremateriell utgitt av Angerman forlag. Lærebok og teoriprøve er tilgjengelig på norsk.

Til kurskalender


Pris 3500,-

Prisen gjelder teorikurs og nødvendig materiell.

Gjennomføres praksis med fadder internt i bedriften, så koster fadderavtale kr 600,-.

Gjennomføres praktisk prøve ute hos kunde, vil reiseutgifter komme i tillegg. 

Bevis a kr 300,- eks mva kommer i tillegg og blir fakturert ved utstedelse.

 

Kort om kurset 
8 timer teori
Teoretisk prøve
Klasse T6
Klasse T8
Klasse T8.1
Klasse T8.2
Klasse T8.4


For påmelding, bruk kurskalender eller send en epost:
kurs@zafe.no