Forespørsel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


LNG-produkter

LNG-taljer fra STAHL CraneSystems er spesielt utviklet for vedlikeholdsarbeider på kondenseringsanlegg for naturgass (LNG). Med sine kvalitetskomponenter og robuste utførelse er de godt egnet for bruk i kystnære områder med krevende klimatiske forhold. Utstyrt med to wiretromler, to girkasser og to motorer er de eksplosjonsbeskyttet og sertifisert etter de strengeste ATEX direktivene og IECEx forskriftene. Opptil fem ganger årlig må pumpene som mater den –161 °C kalde naturgassen i rørsystemet tas ut av de 70 m høye tankene for vedlikeholdsarbeider i det fri. Med de ekstreme forholdene i tankene trengs spesialwire som hele tiden befinner seg i tanken og er fast forbundet med LNG-pumpene. Ved vedlikehold kobles wirene til heiseverkene gjennom et wirelås, altså ingen lastkrok. Siden alle sikkerhetsrelevante komponenter er dublert kan løftet fortsette selv om den ene wiren ryker. Under løft er kun den ene wiren belastet, den andre følger etter som slakk part som sikring. Ryker heisewiren under løft fortsetter det andre heiseverket løftet. Det pendlende og dempede opphenget av heiseverket fanger opp og demper rykket fra den plutselige lastvekslingen. På grunn av dette opphenget ansees LNG-heiseverkene fra STAHL CraneSystems i dag som de sikreste på markedet.

  • Bygget av velprøvde standardkomponenter „
  • Heiseverk, gir, trommel og motor er alle dublert. „
  • Spesialwirer som er tilkoblet med wirelås. „
  • Spesiell utsparing for wirelåsen i trommelen „
  • Konstruksjonen minimerer farene ved wirebrudd „
  • Innebygde lastsensorer overvåker strømbelastningen
  • Pålitelig, kraftig, lite vedlikeholdskrevende, FEM-klassifisert „
  • Spesialutførelse for bruk i LNG-anlegg „
  • Godkjenninger ihht. ATEX og IECEx „

Last ned brosjyrer


LNG-brosjyre