Forespørsel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrotaljer

Feilfri funksjon og tilgjengelighet til enhver tid er de viktigste egenskapene hos en elektrotalje. For å kunne garantere dette i en krevende hverdag legger ABUS opptil et uvanlig høyt kvalitetsnivå helt fra starten av i produksjonen av våre taljer. ABUS GM kjettingtalje, og wiretalje, blir produsert med de mest moderne metoder og beviser år etter år sin fremragende pålitelighet, sikkerhet og lange levetid, i alle komponenter og funksjoner.