Forespørsel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Traverskran

Med ABUS traverskraner flyttes laster opp til 120 tonn. En traverskran kan leveres i fire ulike byggeformer: Overkjørende en- og todragerkraner for de tyngste lastene og største spennviddene og hengekraner for de helt spesielle innbyggingsforholdene.

ELV og ELK endragerkraner

Med ABUS endragerkraner er det mulig å realisere rasjonell materialflyt med løfteevner opp til 16 tonn og spennvidder opptil 39 m. Da minste sikkerhetsavstand til tak for endragerkraner i dette kapasitetsområdet ikke er større enn 100 mm kan de stedlige byggemål utnyttes optimalt, uten tilleggskostnader for ekstra ombygginger.

ABUS endragerkranene tilbys i spesielle varianter som gjør det lett å tilpasse seg de stedlige montasjeforhold, og med sine gunstige byggemål oppnås den beste øvre krokstilling.  For prosjektering i nybygg er innbyggingsvariant 3 den beste løsningen, da denne gir de beste utkjøringsmålene for løpekatten. I tillegg inneholder ABUS-programmet tilbehør som gjør det lett å tilpasse seg bygninger med spesielle utfordringer.

Teknisk ELV

 • Travers i valset bjelkeprofil
 • Skrudde hjulkasser
Kapasitet (t)Maks spennvidde (m)
til 5 tonn 18,5 m
til 6,3 tonn 17,5 m
til 8 tonn 17,0 m
til 10 tonn 14,5 m

Teknisk ELK

 • Travers i sveist bokskonstruksjon 
 • Skrudde hjulkasser
Kapasitet (t)Maks spennvidde (m)
til 5 tonn 28,5 m
til 10 tonn 26,0 m
til 15 tonn 22,0 m

Last ned brosjyre

Send oss en forespørsel

ELS endrager med sidekatt

Type ELS har løpekatt med wireutløp på siden, og er den typen som gir den aller høyeste øvre krokstilling av endragerkranene og dermed optimal utnyttelse av den tilgjengelige høyden i bygget.

Teknisk

 • Travers i sveist kasseprofil 
 • Skrudde hjulkasser
 • Sideløpekatt
Kapasitet (t)Maks spennvidde (m)
til 6,3 tonn 39 m
til 8 tonn 34,5 m
til 10 tonn 34 m

Last ned brosjyre

Send oss en forespørsel

EDL, DLVM, EDK

 

 

Kompliserte bygningsforhold krever spesielle løsninger, og de lar seg temmelig ukomplisert løse med ABUS hengetraverser. Ved å montere kranbanene under halltaket istedet for på søyler oppnås gode løsninger også ved vanskelige plass- og konstruksjonsforhold.

ABUS hengekraner utnytter plassen optimalt ved gode utkjøringsmål, traversbjelkens utstikk kan tilpasses de stedlige betingelsene. Ved å legge traversen mellom kranbanene kan krokhøyden forbedres ytterligere.

Teknisk EDL

 • Travers i bjelkeprofil
 • Skrudde hjulkasser
Kapasitet (t) Maks spennvidde (m)
til 5 tonn 17,5 m
til 6,3 tonn 17 m
til 8 tonn 9 m

Teknisk DLVM

 • Travers i bjelkeprofil
 • Sveiste hjulkasser
Kapasitet (t) Maks spennvidde (m)
til 3,2 tonn 14 m

Teknisk EDK

 • Travers i sveist kasseprofil 
 • Skrudde hjulkasser
Kapasitet (t) Maks spennvidde (m)
til 6,3 tonn 25 m
til 8 tonn 13 m

Last ned brosjyre

Send oss en forespørsel

ZLK todragerkraner

To er sterkere enn èn, og derfor er ABUS todragerkraner førstevalget der kranen skal dekke et stort område med tunge laster opptil 120 t.  Ulike varianter gjør det lett å tilpasse kranene både ved nybygg og ombygging, noe som gjør at du til enhver tid får beste funksjonalitet, fleksibilitet og betjeningsvennlighet.

Teknisk

 • Travers i sveist kasseprofil 
 • Skrudde hjulkasser
Kapasitet (t)Maks spennvidde (m)
til 40 tonn 40 m
til 50 tonn 33 m
til 120 tonn 30 m

Last ned brosjyre

Send oss en forespørsel