Forespørsel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Service og kontroll

Service, kontroll og sertifisering av kraner og komponenter er elementer i vårt tjenestetilbud som er viktig for kjøperens trygghet og brukernes sikkerhet. 

Vi tilbyr serviceavtaler som kan omfatte:

  • Periodiske kontroller
  • Restlevetidsberegninger
  • Rådgivning
  • Ajourhold av krandokumenter

Arkivet - enkel administrasjon av utstyr og kontrollrutiner

For å hjelpe kunden og oss selv har vi utviklet et databasert system for registrering av utstyr, administrasjon av kontrollrutiner og rapportering av kontroller i henhold til de til enhver tid gjeldende regler og forskrifter.

Systemet har vi gitt navnet ARKIVET, ettersom det registrerer, lagrer og gir utstyrseier, kontrollorgan og myndigheter nødvendig og lovpålagt tilgang til resultat av og status på alle utførte kontroller ved innlogging via internett.

Les mer om Arkivet her.

Send oss en forespørsel