Forespørsel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Arkivet

Arkivet er et enkelt system for registrering og oppfølging av arbeidsutstyr. Arkivet passer for alle aktørene og rutinene som er involvert i kontroll av arbeidsutstyr.

Hva gjør arkivet?

  • Registrerer kunder, brukere, utstyr og kontroller.
  • Varsler om kontrolltidspunkter, kontrollresultater og underkjent utstyr.
  • Skriver utstyrsliste for kontroll, attester og elektronisk signerte rapporter.
  • Rapporterer via elektronisk signerte rapporter.
  • Lagrer rapportkvitteringer og opplastede dokumenter.

Hvem har nytte av arkivet?

  • Utstyrseierne, som er pålagt å ha oversikt over utstyret og kunne dokumentere at det har vært underlagt de lovpålagte, periodiske kontrollene.
  • Fagpersoner, f.eks. kontrollører og sakkyndige som er godkjent til å utføre kontrollene.
  • Myndighetene, f.eks. Arbeidstilsynet som kan kreve innsyn i et løfteutstyrs kontroll-og tilstandshistorikk.

 

Last ned brosjyrer


ARKIVET-presentasjon