Forespørsel

 
 
 
 
 
 
 
 
 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Kvalitetspolicy for Industrikran Norge AS

Kundefokus

Vi skal være ledene leverandør i vår bransje
Vi har kunden i fokus og skal levere produkter og tjenester som overgår kundens krav og forventninger

Kvalitet

Vi skal tilby, levere og produsere feilfritt til enhver tid.

HMS

HMS arbeid inngår i alle våre aktiviteter Vi skal ha null personskader

Verdiskapning

Produkter og tjenester skal bidra til verdiskapning hos kunden.

Miljø

Vi har innarbeidet krav til miljøhensyn i våre rutiner for gjennomføring av oppdrag, på lik linje med krav til ivaretakelse av sikkerhet, helse og kvalitet

 

Industrikran - Kvalitet i alle ledd